«
Co děláme
»

pozemní stavby a jejich Dodávky na klíč

V oblasti občanského a průmyslového stavebnictví provádíme na klíč nejrůznější opravy, rekonstrukce či nové výstavby bytových objektů, výrobních a průmyslových hal, obchodních, logistických a skladových center až po komunikace, parkoviště nebo zpevněné plochy. 

Díky kvalifikovanému a sehranému týmu vedoucích pracovníků a materiálně technickému zázemí společnosti dokážeme zrealizovat technicky i technologicky náročnější pozemní stavby.

Jsme sehraní profíci, kteří přemýšlí nad tím, co dělají. Máme propracovaný systém organizace práce, který má za cíl co nejméně zatěžovat finanční rozpočty a šetřit drahocenný čas! Nejčastěji pracujeme v Jihomoravském kraji a na Vysočině.
S ČÍM VÁM POMŮŽEME?

Zajišťujeme generální dodávky v těchto oblastech

Zemní a výkopové práce
Kompletní zemní práce pro všechny stavby, hrubé terénní úpravy, výstavba komunikací, parkovišť, zpevněných ploch a hřišť, vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek.
 
Pokládka inženýrských sítí pro bytovou a průmyslovou výstavbu včetně pozemkových úprav.
Stavby občanské vybavenosti
Výstavba či rekonstrukce administrativních budov, škol, sportovišť nebo bytové výstavby. Vše na klíč.
demolice a odstraňování staveb
Mechanické nebo ruční rozebírání, odstraňování pomocí trhacích prací a celková sanace nebo vyčištění pozemků. Pro kompletní nabídku služeb v této oblasti má naše společnost kvalitní partnery, kteří jsou oprávněni nakládat s odpady, s nebezpečnými odpady a jsou oprávněni k přijmutí odpadu k následné likvidaci.
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
Zajišťujeme nejen protipovodňová opatření, ale i kompletní rekonstrukce, výstavby vodojemů a provozních budov čistíren odpadních vod, včetně dodávek jejich technologií.
Inženýrské stavby
Specializujeme se na zasíťování pozemků, zejména na výstavbu kanalizací a vodovodů.
Dopravní stavby

Provádíme kompletní dodávku komunikací a zpevněných ploch. Podíleli jsme se na stavbě silnic, cest, různých typů komunikací, parkovišť, chodníků a mostků.

SPECIALIZOVANÉ PRÁCE

Kompletní dodávka opěrných zdí, gabionových konstrukcí a násypů. Průtlaky, odvodňovací kanály, příkopy a mnohé další. 

Pozvěte nás do výběrového řízení na dodavatele Vaší stavby. Rádi budeme konzultovat Váš záměr i ve fázi přípravy projektu.
Zavolejte na telefon pana Antonína Dosadila +420 724 319 623 nebo nám napište vzkaz do kontaktního formuláře a my se vám ozveme zpátky. Společně najdeme vyhovující termín na hovor nebo schůzku a připravíme Vám ZDARMA kalkulaci na míru.