Ze života AD staveb – ČERVEN 2022

AD aktuality-cerven

V měsíci červnu jsme vás na naší FB stránce průběžně informovali o projektech, na kterých jsme pracovali. Šlo hlavně o zemní práce a práce na komunikaci, tedy silnici, ne mezi pracovníky 🙂

V jednom z projektů jsme se zabývali sjezdem a komunikací k nově vzniklé části obce, kterou jsme napojili na stávající silnici. K tomu patří i terénní úpravy v okolí, takže se zapojila téměř všechna naše technika do práce. Bagr Volvo, Kubota i naše nákladní vozy tak můžete vidět přímo v akci ve fotodokumentaci u jednotlivých příspěvků. 

Dále jsme prováděli rekonstrukci silnice v menším městě u Brna a také uliční vpusti v silnici, pro odvod vody. 

Dalším tématem bylo zateplení domu, respektive šikmin střechy. Dle přání investora jsme realizovali zateplení minerální vatou. Celou skladbu zateplení i s fotodokumentací můžete shlédnout přímo na naší FB stránce https://www.facebook.com/adstavby